Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.

Thich Nhat Hanh

 
 
 
Những Câu Chuyện Về Khát Vọng & Ước Mơ
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Lê Khắc Quỳnh Anh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Những Câu Chuyện Về Khát Vọng & Ước Mơ Những Câu Chuyện Về Khát Vọng & Ước Mơ - Nhiều Tác Giả