Người không đủ can đảm để mạo hiểm thì sẽ không gặt hái được gì trong cuộc sống.

Muhammad Ali

 
 
 
Những Bài Giảng Văn Chọn Lọc Lớp 12 - Tập 2
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Những Bài Giảng Văn Chọn Lọc Lớp 12 - Tập 2 Những Bài Giảng Văn Chọn Lọc Lớp 12 - Tập 2 - Nguyễn Bá Ngãi