To love is to admire with the heart:

to admire is to love with the mind.

Theophile Gautier

 
 
 
Những Bài Giảng Văn Chọn Lọc Lớp 12 - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Những Bài Giảng Văn Chọn Lọc Lớp 12 - Tập 1 Những Bài Giảng Văn Chọn Lọc Lớp 12 - Tập 1 - Nguyễn Bá Ngãi