To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life.

W. Somerset Maugham

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Nhật Ký Đặng Thùy Trâm
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương
 

Nhật Ký Đặng Thùy Trâm Nhật Ký Đặng Thùy Trâm - Đặng Kim Trâm & Vương Trí Nhàn