Books are not made for furniture, but there is nothing else that so beautifully furnishes a house.

Henry Ward Beecher

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Nhật Ký Đặng Thùy Trâm
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương
 

Nhật Ký Đặng Thùy Trâm Nhật Ký Đặng Thùy Trâm - Đặng Kim Trâm & Vương Trí Nhàn