They say love is blind…and marriage is an institution. Well, I’m not ready for an institution for the blind just yet.

Mae West

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Nhập Môn Xã Hội Học
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Nhập Môn Xã Hội Học Nhập Môn Xã Hội Học - TS. Trần Thị Kim Xuyến