People say that life is the thing, but I prefer reading.

Logan Pearsall Smith, Trivia, 1917

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Người Sói Nhỏ
Tác giả: Cornelia Funke
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Khanh Khanh
 

Người Sói Nhỏ Người Sói Nhỏ - Cornelia Funke