Con người là tập hợp những nỗ lực của chính mình.

S.Young

 
 
 
Người Nhạc Sĩ Mù
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
Dịch giả: Nguyễn Văn Sỹ
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Người Nhạc Sĩ Mù Người Nhạc Sĩ Mù - Vladimir Korolenko