The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

Mark Twain

 
 
 
Người Hùng
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hướng Dương
Dịch giả: Hoàng Sơn
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Người Hùng Người Hùng - Nhiều Tác Giả