To read a book for the first time is to make an acquaintance with a new friend; to read it for a second time is to meet an old one.

Chinese Saying

 
 
 
Người Hùng
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hướng Dương
Dịch giả: Hoàng Sơn
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Người Hùng Người Hùng - Nhiều Tác Giả