Vấn đề không phải ở chỗ bạn đang gặp khó khăn mà chính ở chỗ bạn xem khó khăn là một vấn đề.

Theodore Rubin

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Ngữ Văn Lớp 9 - Tập 2
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Kim Duyên
 

Ngữ Văn Lớp 9 - Tập 2 Ngữ Văn Lớp 9 - Tập 2 - Nguyễn Khắc Phi