Worrying does not empty tomorrow of its troubles. It empties today of its strength.

Corrie Ten Boom

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 9 - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Kim Duyên
 

Ngữ Văn Lớp 9 - Tập 1 Ngữ Văn Lớp 9 - Tập 1 - Nguyễn Khắc Phi