Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Ngữ Văn Lớp 8 - Tập 2
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hoàng Anh
 

Ngữ Văn Lớp 8 - Tập 2 Ngữ Văn Lớp 8 - Tập 2 - Nguyễn Khắc Phi