Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

 
 
 
Ngữ Văn Lớp 8 - Tập 2
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hoàng Anh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ngữ Văn Lớp 8 - Tập 2 Ngữ Văn Lớp 8 - Tập 2 - Nguyễn Khắc Phi