Love at first sight is often cured by a second look.

Love is sweet when it’s new, but sweeter when it’s true.

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Ngữ Văn Lớp 8 - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hoàng Anh
 

Ngữ Văn Lớp 8 - Tập 1 Ngữ Văn Lớp 8 - Tập 1 - Nguyễn Khắc Phi