Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Attributed to Groucho Marx

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 7 - Tập 2
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương
 

Ngữ Văn Lớp 7 - Tập 2 Ngữ Văn Lớp 7 - Tập 2 - Nguyễn Khắc Phi