Đừng lo ngại cuộc sống sẽ kết thúc, hãy lo ngại cuộc sống chẳng bao giờ bắt đầu.

Grace Hansen

 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Ngữ Văn Lớp 6 - Tập 2
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương
 

Ngữ Văn Lớp 6 - Tập 2 Ngữ Văn Lớp 6 - Tập 2 - Nguyễn Khắc Phi