Tài giỏi không có nghĩa là không bao giờ phạm phải sai lầm, mà ở chỗ nhanh chóng chuyển bại thành thắng.

Bertolt Brecht

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 6 - Tập 2
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương
 

Ngữ Văn Lớp 6 - Tập 2 Ngữ Văn Lớp 6 - Tập 2 - Nguyễn Khắc Phi