Letting go means to come to the realization that some people are a part of your history, but not a part of your destiny.

Steve Maraboli

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương
 

Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 1 Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 1 - Phan Trọng Luận