Tôi không thể cho bạn một công thức thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức cho sự thất bại, đó là: cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Herbert Bayard Swope

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Minh
 

Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao - Tập 1 Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao - Tập 1 - Trình Đình Sử