Tôi chưa từng biết ai phải khổ sở vì làm việc nhiều quá. Chỉ có rất nhiều người khổ sở vì có tham vọng nhiều quá mà lại không có đủ hành động.

Dr. James Mantague

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Minh
 

Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao - Tập 1 Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao - Tập 1 - Trình Đình Sử