The longer you wait for something, the more you appreciate it when you get it, because anything worth having is definitely something worth waiting.

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Minh
 

Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao - Tập 1 Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao - Tập 1 - Trình Đình Sử