We don’t believe in rheumatism and true love until after the first attack.

Marie E. Eschenbach

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Minh
 

Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao - Tập 1 Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao - Tập 1 - Trình Đình Sử