Chướng ngại chỉ đe dọa được bạn một khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu.

Henry Ford

 
 
 
Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao - Tập 1 Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao - Tập 1 - Trần Đình Sử