Ta có thể vượt qua những khó khăn có thật, chứ không thể vượt qua những khó khăn tưởng tượng.

Theodore N. Vail

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 

Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao - Tập 1 Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao - Tập 1 - Trần Đình Sử