Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào.

Theodore F. Merseles

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 

Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao - Tập 1 Ngữ Văn Lớp 11 Nâng Cao - Tập 1 - Trần Đình Sử