There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 2
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 2 Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 2 - Phan Trọng Luận