Tôi không thể cho bạn một công thức thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức cho sự thất bại, đó là: cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Herbert Bayard Swope

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 - Phan Trọng Luận