Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.

C.C. Colton

 
 
 
Ngụ Ngôn Edop
Tác giả: Lâm Trinh
Thể loại: Ngụ Ngôn
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ngụ Ngôn Edop Ngụ Ngôn Edop - Lâm Trinh