Sometimes the dreams that come true are the dreams you never even knew you had.

Alice Sebold

 
 
 
Ngôn Ngữ Của Trái Tim
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hướng Dương
Dịch giả: Ngô Bá Nha
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ngôn Ngữ Của Trái Tim Ngôn Ngữ Của Trái Tim - Nhiều Tác Giả