Đôi khi, những thành quả tuyệt vời lại xuất phát từ những thất bại sớm gặp phải.

Thomas H. Huxley

 
 
 
Ngọn Hải Đăng Nơi Cuối Trời
Tác giả: Jules Verne
Thể loại: Phiêu Lưu
Người đọc: Đồng Linh
Dịch giả: Phan Nam
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ngọn Hải Đăng Nơi Cuối Trời Ngọn Hải Đăng Nơi Cuối Trời - Jules Verne