Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ vẫn thanh thản ngay cả khi gặp thất bại.

Robert S. Hillyer

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Nghìn Lẻ Một Đêm
Tác giả: Antoine Galland
Thể loại: Cổ Tích
Người đọc: Quỳnh Giang
Dịch giả: Phan Quang
 

Nghìn Lẻ Một Đêm Nghìn Lẻ Một Đêm - Antoine Galland