Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

 
 
 
Nạn Đói 1945
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Nạn Đói 1945 Nạn Đói 1945 - Nhiều Tác Giả