Every breath we take, every step we make, can be filled with peace, joy and serenity.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Một Thoáng Ấn Độ
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Một Thoáng Ấn Độ Một Thoáng Ấn Độ - Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ