Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt tình của mình.

Winston Churchill

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Một Người Chân Chính
Tác giả: Bôris Pôlêvôi
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Quan Điền
 

Một Người Chân Chính Một Người Chân Chính - Bôris Pôlêvôi