When they asked me what I loved most about life, I smiled and said you.

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Một Người Chân Chính
Tác giả: Bôris Pôlêvôi
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Quan Điền
 

Một Người Chân Chính Một Người Chân Chính - Bôris Pôlêvôi