Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Một Người Chân Chính
Tác giả: Bôris Pôlêvôi
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Quan Điền
 

Một Người Chân Chính Một Người Chân Chính - Bôris Pôlêvôi