You practice mindfulness, on the one hand, to be calm and peaceful. On the other hand, as you practice mindfulness and live a life of peace, you inspire hope for a future of peace.

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Một Cuộc Chơi Xuân
Tác giả: Hồ Anh Thái
Người đọc: Mạnh Linh
 

Một Cuộc Chơi Xuân Một Cuộc Chơi Xuân - Hồ Anh Thái