However rare true love may be, it is less so than true friendship.

Unknown

 
 
 
Một Cuộc Chơi Xuân
Tác giả: Hồ Anh Thái
Người đọc: Mạnh Linh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Một Cuộc Chơi Xuân Một Cuộc Chơi Xuân - Hồ Anh Thái