The longer you wait for something, the more you appreciate it when you get it, because anything worth having is definitely something worth waiting.

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Mối Tình Năm Cũ
Người đọc: Bạch Lý
 

Mối Tình Năm Cũ Mối Tình Năm Cũ - Nguyễn Ngọc Tư