Trong chừng mực nào đó, chúng ta đôi khi phải chấp nhận những điều không như ý. Nhưng tuyệt đối không được từ bỏ niềm hy vọng.

Martin Luther King, Jr

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Mối Tình Năm Cũ
Người đọc: Bạch Lý
 

Mối Tình Năm Cũ Mối Tình Năm Cũ - Nguyễn Ngọc Tư