Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

 
 
 
Moby Dick
Tác giả: Herman Melville
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Stewart Wills
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Moby Dick Moby Dick - Herman Melville