Reading means borrowing.

Georg Christoph Lichtenberg, Aphorisms

 
 
 

Mẹ và Con Mẹ và Con - Lê Anh Dũng