Books had instant replay long before televised sports.

Bern Williams

 
 
Sách nói cùng thể loại
 

Mẹ và Con Mẹ và Con - Lê Anh Dũng