Love is the hardest habit to break, and the most difficult to satisfy.

Drew Marrymore

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Me Teresa - Trên Cả Tình Yêu
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hoàng Anh
Dịch giả: Bích Nga
 

Me Teresa - Trên Cả Tình Yêu Me Teresa - Trên Cả Tình Yêu - Nhiều Tác Giả