Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Me Teresa - Trên Cả Tình Yêu
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hoàng Anh
Dịch giả: Bích Nga
 

Me Teresa - Trên Cả Tình Yêu Me Teresa - Trên Cả Tình Yêu - Nhiều Tác Giả