Tôi không thể cho bạn một công thức thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức cho sự thất bại, đó là: cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Herbert Bayard Swope

 
 
 
Mây Trời & Rong Biển
Tác giả: Sơn Nam
Người đọc: Thu Hiền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Mây Trời & Rong Biển Mây Trời & Rong Biển - Sơn Nam