Hướng tới tương lai mà chỉ dựa vào quá khứ, chẳng khác nào lái xe mà cứ chằm chằm nhìn vào kính chiếu hậu.

Herb Brody

 
 
 
Mây Trời & Rong Biển
Tác giả: Sơn Nam
Người đọc: Thu Hiền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Mây Trời & Rong Biển Mây Trời & Rong Biển - Sơn Nam