It is what you read when you don't have to that determines what you will be when you can't help it.

Oscar Wilde

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Luyện Văn Lớp 12
Tác giả: Lê Xuân Lít
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Luyện Văn Lớp 12 Luyện Văn Lớp 12 - Lê Xuân Lít