Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

 
 
 
Lòng Vị Tha
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Phan Hoài Thương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Lòng Vị Tha Lòng Vị Tha - Nhiều Tác Giả