Vấn đề không phải ở chỗ bạn đang gặp khó khăn mà chính ở chỗ bạn xem khó khăn là một vấn đề.

Theodore Rubin

 
 
 
Lòng Vị Tha
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Phan Hoài Thương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Lòng Vị Tha Lòng Vị Tha - Nhiều Tác Giả