I would never read a book if it were possible for me to talk half an hour with the man who wrote it.

Woodrow Wilson

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lòng Trắc Ẩn
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Phương Dung
 

Lòng Trắc Ẩn Lòng Trắc Ẩn - Nhiều Tác Giả