I speak in hugs & kisses because true love never misses I will lead or follow to be with you tomorrow.

Unknown

 
 
 
Lòng Trắc Ẩn
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Phương Dung
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Lòng Trắc Ẩn Lòng Trắc Ẩn - Nhiều Tác Giả