If you love someone you would be willing to give up everything for them, but if they loved you back they’d never ask you to.

Anon

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lòng Kiên Nhẫn
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Ngọc Hân
 

Lòng Kiên Nhẫn Lòng Kiên Nhẫn - Huỳnh Phạm Hương Trang