Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin Disraeli

 
 
 
Lộc Đỉnh Ký Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung