Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin Disraeli

 
 
 
Liêu Trai Chí Dị - Như Minh Liêu Trai Chí Dị - Như Minh - Bồ Tùng Linh