Books are immortal sons deifying their sires.

Plato

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Liêu Trai Chí Dị - Như Minh
Tác giả: Bồ Tùng Linh
Thể loại: Trung Hoa
Người đọc: Như Minh
 

Liêu Trai Chí Dị - Như Minh Liêu Trai Chí Dị - Như Minh - Bồ Tùng Linh