Books are delightful society. If you go into a room and find it full of books - even without taking them from the shelves they seem to speak to you, to bid you welcome.

William Ewart Gladstone

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Liêu Trai Chí Dị - Như Minh
Tác giả: Bồ Tùng Linh
Thể loại: Trung Hoa
Người đọc: Như Minh
 

Liêu Trai Chí Dị - Như Minh Liêu Trai Chí Dị - Như Minh - Bồ Tùng Linh