Bạn bắt đầu từ đâu không quan trọng, quan trọng là kết thúc ở chỗ nào.

Dorothy Fields & Coleman

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Liệt Hỏa Như Ca
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Thể loại: Kiếm Hiệp
Người đọc: Thế Vinh
Dịch giả: Magic Q
 

Liệt Hỏa Như Ca Liệt Hỏa Như Ca - Minh Hiểu Khê