Books are lighthouses erected in the great sea of time.

E.P. Whipple

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Liệt Hỏa Như Ca
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Thể loại: Kiếm Hiệp
Người đọc: Thế Vinh
Dịch giả: Magic Q
 

Liệt Hỏa Như Ca Liệt Hỏa Như Ca - Minh Hiểu Khê