Bí mật của thiên tài là có được tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết.

Aldous Huxley

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lịch Sử Lớp 9
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Lan
 

Lịch Sử Lớp 9 Lịch Sử Lớp 9 - Phan Ngọc Liên