Anger is like a storm rising up from the bottom of your consciousness. When you feel it coming, turn your focus to your breath.

Thích Nhất Hạnh

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lịch Sử Lớp 9
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Lan
 

Lịch Sử Lớp 9 Lịch Sử Lớp 9 - Phan Ngọc Liên