Mỗi con người có 03 loại tính cách: tính cách anh ta phô bày, tính cách anh ta có, và tính cách anh ta nghĩ anh ta có.

Alphonse Karr

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Quan Điền
 

Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao - Phan Ngọc Liên