He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Quan Điền
 

Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao - Phan Ngọc Liên