Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Quan Điền
 

Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao - Phan Ngọc Liên