Tài năng thường bộc lộ trong những hoàn cảnh khó khăn và ngủ yên trong hoàn cảnh thuận lợi.

Horace

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lịch Sử Lớp 11 Nâng Cao
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Lịch Sử Lớp 11 Nâng Cao Lịch Sử Lớp 11 Nâng Cao - Phan Ngọc Liên