Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lịch Sử Lớp 11
Tác giả: Phan Ngọc Liên
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Lịch Sử Lớp 11 Lịch Sử Lớp 11 - Phan Ngọc Liên