We don’t believe in rheumatism and true love until after the first attack.

Marie E. Eschenbach

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lạnh Lùng
Tác giả: Nhất Linh
Thể loại: Tiểu Thuyết
 

Lạnh Lùng Lạnh Lùng - Nhất Linh