Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay không có thể, cách nào thì bạn cũng đúng cả.

Henry Ford

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Khuôn Mặt Người Khác
Tác giả: Koko Abe
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
 

Khuôn Mặt Người Khác Khuôn Mặt Người Khác - Koko Abe