The wise man reads both books and life itself.

Lin Yutang

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Khuôn Mặt Người Khác
Tác giả: Koko Abe
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
 

Khuôn Mặt Người Khác Khuôn Mặt Người Khác - Koko Abe