Hướng tới tương lai mà chỉ dựa vào quá khứ, chẳng khác nào lái xe mà cứ chằm chằm nhìn vào kính chiếu hậu.

Herb Brody

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Khoa Học Lớp 5
Tác giả: Bùi Phương Nga
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hoàng Thúy
 

Khoa Học Lớp 5 Khoa Học Lớp 5 - Bùi Phương Nga