Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

 
 
 
Khi Ước Mơ Đủ Lớn Khi Ước Mơ Đủ Lớn - Nhiều Tác Giả