Chuyên nghiệp là biết cách làm, khi nào làm, và làm điều đó.

Frank Tyger

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Khi Con Đơn Độc
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Bạch Lý
Dịch giả: Hải Châu
 

Khi Con Đơn Độc Khi Con Đơn Độc - Nhiều Tác Giả