Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Khi Con Đơn Độc
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Bạch Lý
Dịch giả: Hải Châu
 

Khi Con Đơn Độc Khi Con Đơn Độc - Nhiều Tác Giả