Tôi tin những muộn phiền và thất bại đến với mình là nền tảng giúp tôi có thể cảm nhận cuộc sống ở một mức cao hơn.

Anthony Robbins

 
 
 
How To Make Women Laugh
Tác giả: Martin Merrill
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Unknown
 

How To Make Women Laugh How To Make Women Laugh - Martin Merrill