Bạn chỉ có thể thắng nếu bạn dám đương đầu với thất bại.

Rocky Aoki

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
How To Approach and Flirt with Women
Tác giả: Carlos Xuma
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Unknown
 

How To Approach and Flirt with Women How To Approach and Flirt with Women - Carlos Xuma