Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
How To Approach and Flirt with Women
Tác giả: Carlos Xuma
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Unknown
 

How To Approach and Flirt with Women How To Approach and Flirt with Women - Carlos Xuma