Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

 
 
 
How To Approach and Flirt with Women
Tác giả: Carlos Xuma
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Unknown
 

How To Approach and Flirt with Women How To Approach and Flirt with Women - Carlos Xuma