Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào.

Theodore F. Merseles

 
 
 
How To Approach and Flirt with Women
Tác giả: Carlos Xuma
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Unknown
 

How To Approach and Flirt with Women How To Approach and Flirt with Women - Carlos Xuma